Syarat-syarat Perkhidmatan

Terma-terma dan syarat-syarat berikut mengawal segala penggunaan idea-idea semula jadi ubat dan semua kandungan, perkhidmatan dan produk yang disediakan di atau menerusi laman web (diambil bersama-sama, Laman Web).Laman web ini dimiliki dan dikendalikan oleh Purnama Alfiansyah.Laman Web ini ditawarkan tertakluk kepada penerimaan anda tanpa pengubahsuaian semua terma dan syarat yang terkandung di dalam ini dan semua peraturan operasi lain, dasar (termasuk, tanpa had, Kumpulan Mahir Dasar Privasi) dan prosedur yang boleh diterbitkan dari semasa ke semasa di Laman ini).

Sila baca Perjanjian ini dengan teliti sebelum mengakses atau menggunakan Laman Web.Dengan mengakses atau menggunakan mana-mana bahagian laman web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan terma-terma dan syarat-syarat perjanjian ini.Jika anda tidak bersetuju dengan semua terma dan syarat-syarat perjanjian ini, maka anda tidak boleh mengakses laman web atau menggunakan apa-apa perkhidmatan.Jika terma dan syarat ini adalah dianggap satu tawaran oleh Kumpulan Mahir, penerimaan secara nyata terhad kepada syarat-syarat ini.Laman Web ini disediakan hanya kepada individu yang berumur sekurang-kurangnya 13 tahun.

 1. Akaun dan laman anda. Jika anda membuat blog / laman web di Laman Web, anda bertanggungjawab untuk mengekalkan keselamatan akaun dan blog anda, dan anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah akaun dan apa-apa tindakan lain yang diambil berkaitan dengan blog.Anda tidak perlu menerangkan atau memberikan kata kunci untuk blog anda dengan cara yang mengelirukan atau menyalahi undang-undang, termasuk dengan cara bertujuan untuk berdagang di nama atau reputasi orang lain, dan Kumpulan Mahir boleh menukar atau mengeluarkan apa-apa perihalan atau kata kunci yang dianggap tidak sesuai atau menyalahi undang-undang,atau jika tidak mungkin menyebabkan liabiliti Kumpulan Mahir.Anda perlu segera memberitahu Kumpulan Mahir apa-apa kegunaan yang tidak dibenarkan blog anda, akaun anda atau apa-apa pelanggaran keselamatan yang lain.Kumpulan Mahir tidak akan bertanggungjawab bagi apa-apa perbuatan atau peninggalan oleh Anda, termasuk sebarang kerosakan dalam apa jua bentuk yang ditanggung akibat daripada tindakan atau peninggalan itu.
 2. Tanggungjawab Penyumbang. ), Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk kandungan, dan apa-apa kemudaratan yang disebabkan daripada, kandungan itu.Yang berlaku tidak kira sama ada kandungan yang berkenaan merupakan teks, grafik, fail audio, atau perisian komputer.Dengan membuat kandungan tersedia, anda mewakili dan menjamin bahawa: 5!
  • yang memuat turun, menyalin dan penggunaan Kandungan tidak akan melanggar hak-hak proprietari, termasuk tetapi tidak terhad kepada hak cipta, paten, tanda dagangan atau hak rahsia perdagangan, mana-mana pihak ketiga;
  • jika majikan anda mempunyai hak-hak harta intelek yang anda buat, anda perlu sama ada (i) menerima kebenaran daripada majikan anda untuk hantar atau sediakan Kandungan, termasuk tetapi tidak terhad kepada mana-mana perisian, atau (ii) diperolehi daripada majikan anda pengecualian untuksemua hak dalam atau Kandungan;
  • anda telah mematuhi sepenuhnya dengan mana-mana lesen pihak ketiga berkaitan dengan Kandungan, dan telah melakukan segala perkara yang perlu untuk berjaya melalui kepada pengguna akhir mana-mana terma yang diperlukan;
  • kandungan yang tidak mengandungi atau memasang apa-apa virus, cacing, malware, kuda Trojan atau kandungan berbahaya yang lain atau merosakkan;
  • kandungan tidak spam, tidak mesin- atau secara rawak yang dijana, dan tidak mengandungi kandungan komersial yang tidak beretika atau tidak diingini yang direka untuk memandu trafik ke laman pihak ketiga atau meningkatkan kedudukan enjin carian laman web pihak ketiga, atau dengan perbuatan lanjut menyalahi undang-undang (sepertisebagai phishing) atau mengelirukan penerima sebagai kepada sumber bahan (seperti spoofing);
  • kandungan tidak lucah, tidak mengandungi ancaman atau menghasut keganasan terhadap individu atau entiti, dan tidak melanggar privasi atau publisiti hak mana-mana pihak ketiga;
  • blog anda tidak mendapat diiklankan melalui mesej elektronik yang tidak diingini seperti pautan spam pada kumpulan berita, senarai e-mel, blog lain dan laman web, dan kaedah promosi yang tidak diminta yang serupa;
  • blog anda tidak dinamakan di dalam cara yang mengelirukan pembaca anda ke dalam pemikiran bahawa anda adalah orang lain atau syarikat.Sebagai contoh, URL atau nama blog anda bukanlah nama seseorang selain daripada diri sendiri atau syarikat lain daripada anda sendiri;dan
  • anda mempunyai, dalam kes Kandungan yang merangkumi kod komputer, tepat dikategorikan dan / atau diperihalkan jenis, sifat, kegunaan dan kesan bahan-bahan, sama ada diminta berbuat demikian oleh Kumpulan Mahir atau sebaliknya.

  Dengan mengemukakan Kandungan untuk Kumpulan Mahir untuk dimasukkan dalam laman web anda, anda memberikan Kumpulan Mahir yang, bebas royalti dan bukan eksklusif untuk mengeluarkan semula, mengubahsuaikan, menyesuaikan dan menerbitkan kandungan semata-mata dengan tujuan memaparkan, mengedar dan mempromosikan di seluruh duniablog anda.Jika anda memadam kandungan, Kumpulan Mahir akan menggunakan usaha yang munasabah untuk membuang ia dari laman web, tetapi anda mengakui bahawa caching atau rujukan kepada kandungan tidak boleh dibuat serta-merta tersedia.

  Tanpa mengehadkan mana-mana perwakilan atau jaminan, Kumpulan Mahir mempunyai hak (walaupun bukan kewajipan) kepada, dalam Kumpulan Mahir budi bicara (i) menolak atau memadam kandungan yang, pada pendapat munasabah Kumpulan Mahir, melanggar apa-apa polisi Kumpulan Mahir ataudalam apa-apa cara yang memudaratkan atau tidak menyenangkan, atau (ii) menamatkan atau menafikan akses kepada dan penggunaan laman Web kepada mana-mana individu atau entiti untuk apa-apa sebab, dalam Kumpulan Mahir budi bicara.Kumpulan Mahir akan mempunyai kewajipan untuk memberikan bayaran balik apa-apa amaun yang dibayar sebelum ini.

 3. Pembayaran dan Pembaharuan.
  • Syarat umum.
   Dengan memilih produk atau perkhidmatan, anda bersetuju untuk membayar Kumpulan Mahir yang satu ketika dan / atau yuran langganan bulanan atau tahunan yang dinyatakan (terma pembayaran tambahan boleh dimasukkan dalam komunikasi lain).bayaran langganan akan dikenakan pada asas pra-bayar pada hari yang anda mendaftar untuk Upgrade dan akan meliputi penggunaan perkhidmatan itu bagi tempoh langganan bulanan atau tahunan seperti yang ditunjukkan.Bayaran tidak akan dikembalikan.
  • Pembaharuan automatik.
   Jika anda tidak memberitahu Kumpulan Mahir sebelum akhir tempoh langganan berkenaan yang anda mahu membatalkan langganan, langganan anda akan diperbaharui secara automatik dan anda memberi kuasa kepada kami untuk mengumpul yuran langganan tahunan atau bulanan ketika itu digunakan untuk yuran tersebut (dan jugaseperti mana-mana cukai) menggunakan mana-mana kad kredit atau mekanisme pembayaran lain yang kita ada di rekod untuk anda.Naik Taraf boleh dibatalkan pada bila-bila masa dengan mengemukakan permintaan anda kepada Kumpulan Mahir secara bertulis.
 4. Services.
  • yuran;Pembayaran.Dengan mendaftar untuk Perkhidmatan Akaun anda bersetuju untuk membayar Kumpulan Mahir yuran setup berkenaan dan yuran berulang.Harga yang akan dikenakan bayaran bermula dari hari perkhidmatan anda ditubuhkan dan sebelum menggunakan perkhidmatan tersebut.Kumpulan Mahir berhak untuk menukar syarat-syarat dan yuran bayaran ke atas tiga puluh notis bertulis (30) hari terlebih dahulu kepada anda.Perkhidmatan boleh dibatalkan oleh anda pada bila-bila masa pada tiga puluh (30) hari notis bertulis kepada Kumpulan Mahir.
  • Sokongan. Jika perkhidmatan anda termasuk akses kepada sokongan e-mel keutamaan.bermaksud keupayaan untuk membuat permintaan untuk bantuan sokongan teknikal melalui e-mel pada bila-bila masa (dengan usaha yang munasabah oleh Kumpulan Mahir untuk bertindak balas dalam masa satu hari perniagaan) mengenai penggunaan Perkhidmatan VIP.bermakna sokongan lebih utama daripada sokongan untuk pengguna perkhidmatan kumpulanmahir.com standard atau percuma.Sokongan akan disediakan mengikut Kumpulan Mahir perkhidmatan standard amalan, prosedur dan dasar.
 5. Tanggungjawab laman Pelawat. Kumpulan Mahir telah tidak dikaji semula, dan tidak boleh menyemak, semua bahan, termasuk perisian komputer, dihantar ke laman web, dan tidak boleh dengan itu bertanggungjawab untuk kandungan bahan ini, penggunaan atau kesan.Dengan mengendalikan Laman Web, Kumpulan Mahir tidak mewakili atau membayangkan bahawa ia menyokong bahan yang terdapat diposkan, atau bahawa ia percaya bahan itu adalah tepat, berguna atau tidak berbahaya.Anda bertanggungjawab untuk mengambil langkah berjaga-jaga yang perlu untuk melindungi diri anda dan sistem komputer anda daripada virus, cecacing, kuda Trojan, dan kandungan berbahaya atau merosakkan.Laman Web mungkin mengandungi kandungan yang menyinggung, tidak senonoh, atau sebaliknya, serta kandungan yang mengandungi kesilapan teknikal, kesilapan tipografi, dan kesilapan lain.Laman web ini juga mungkin mengandungi bahan yang melanggar privasi atau publisiti hak-hak, atau melanggar hak harta intelek dan lain-lain hak, pihak ketiga, atau muat turun, penyalinan atau penggunaan yang tertakluk kepada terma dan syarat tambahan, dinyatakan atau tidak dinyatakan.Kumpulan Mahir menafikan sebarang tanggungjawab untuk sebarang kemudaratan yang disebabkan daripada penggunaan oleh pengunjung Laman Web, atau dari mana-mana muat turun oleh orang-orang pengunjung kandungan terdapat Hantar.
 6. Kandungan Sent di laman web yang lain. Kami tidak akan meneliti, dan tidak boleh menyemak, semua bahan, termasuk perisian komputer, yang disediakan melalui laman web dan laman web yang kumpulanmahir.com pautan, dan pautan ke kumpulanmahir.com .Kumpulan Mahir tidak mempunyai kawalan ke atas laman-laman web dan halaman web Mahir-Kumpulan merokok, dan tidak bertanggungjawab untuk kandungan atau penggunaan.Dengan menghubungkan kepada laman web bukan Kumpulan Mahir atau halaman web, Kumpulan Mahir tidak mewakili atau membayangkan bahawa ia menyokong laman web atau laman web tersebut.Anda bertanggungjawab untuk mengambil langkah berjaga-jaga yang perlu untuk melindungi diri anda dan sistem komputer anda daripada virus, cecacing, kuda Trojan, dan kandungan berbahaya atau merosakkan.Kumpulan Mahir menafikan sebarang tanggungjawab untuk apa-apa kerosakan yang disebabkan daripada penggunaan anda bukan Kumpulan laman web Mahir dan halaman web.
 7. Hak Cipta Polisi DMCA. Sebagai Kumpulan Mahir meminta orang lain menghormati hak-hak harta intelek, ia menghormati hak-hak harta intelek orang lain.Jika anda percaya bahan yang terletak di atau dikaitkan dengan oleh kumpulanmahir.com ).Kumpulan Mahir akan bertindak balas terhadap semua notis itu, termasuk seperti yang dikehendaki atau sesuai dengan membuang bahan yang melanggar atau melumpuhkan semua pautan kepada bahan yang melanggar.Kumpulan Mahir akan menamatkan akses pelawat ke dan penggunaan laman web ini jika, di bawah keadaan yang sesuai, pelawat ini telah dipilih untuk menjadi pelanggar berulang hak cipta atau hak harta intelek Kumpulan Mahir atau orang lain.Dalam kes penamatan sedemikian, Kumpulan Mahir akan mempunyai kewajipan untuk memberikan bayaran balik apa-apa amaun yang pernah dibayar kepada Kumpulan Mahir.
 8. Harta Intelek. Perjanjian ini tidak memindahkan dari Kumpulan Mahir kepadamu untuk mempersekutukan-Mahir Kumpulan atau harta intelek pihak ketiga, dan semua hak, hak milik dan kepentingan dalam dan kepada harta itu akan kekal (antara pihak-pihak) semata-mata dengan Kumpulan Mahir.Logo tapak dan semua tanda dagangan, tanda perkhidmatan, grafik dan logo yang digunakan berhubung dengan kumpulanmahir.com, atau laman web adalah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Kumpulan Mahir atau Kumpulan Mahir pemberi lesen.tanda dagangan, tanda perkhidmatan, grafik dan logo yang digunakan berhubung dengan Laman Web yang berkenaan cap dagang pihak ketiga yang lain.Penggunaan anda terhadap laman web yang memberikan anda hak atau lesen untuk menghasilkan semula atau sebaliknya menggunakan mana-mana Kumpulan Mahir atau cap dagang pihak ketiga.
 9. Iklan. Kumpulan Mahir berhak untuk memaparkan iklan di blog anda melainkan anda telah membeli akaun iklan.
 10. Atribusi. Kumpulan Mahir berhak untuk memaparkan pautan pengiktirafan seperti 'Blog di kumpulanmahir.com,' penulis tema dan atribusi fon dalam footer blog anda atau bar alat.
 11. Partner Products. Dengan mengaktifkan produk rakan kongsi (mis tema) daripada salah satu daripada rakan-rakan kami, anda bersetuju dengan terma pekongsi itu perkhidmatan.Anda boleh menarik diri daripada terma perkhidmatan mereka pada bila-bila oleh de-mengaktifkan produk rakan kongsi.
 12. Perubahan.Kumpulan Mahir berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk mengubah atau menggantikan mana-mana bahagian Perjanjian ini.Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memeriksa Perjanjian ini secara berkala untuk perubahan.Anda terus menggunakan atau akses kepada laman web ini setelah apa-apa perubahan kepada Perjanjian ini boleh dianggap sebagai penerimaan perubahan tersebut.Kumpulan Mahir boleh juga, pada masa depan, menawarkan perkhidmatan dan / atau ciri-ciri baru melalui Laman Web (termasuk, pembebasan alat baru dan sumber).ciri-ciri dan / atau perkhidmatan baru itu hendaklah tertakluk kepada terma dan syarat Perjanjian ini.
 13. Penamatan.Kumpulan Mahir boleh menamatkan akses anda kepada semua atau mana-mana bahagian laman web ini pada bila-bila, dengan atau tanpa sebab, dengan atau tanpa notis, berkuatkuasa serta merta.Jika anda ingin menamatkan Perjanjian ini atau akaun kumpulanmahir.com anda (jika anda mempunyai satu), anda hanya boleh berhenti menggunakan Laman Web.Walau apa pun, jika anda mempunyai akaun perkhidmatan yang dibayar, akaun tersebut hanya boleh ditamatkan oleh Kumpulan Mahir jika anda secara material melanggar Perjanjian ini dan gagal untuk menyembuhkan pelanggaran itu dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari notis Kumpulan Mahir kepadamu itu;dengan syarat bahawa, Kumpulan Mahir boleh menamatkan laman web serta-merta sebagai sebahagian daripada menutup umum ke bawah perkhidmatan kami.Segala peruntukan dalam Perjanjian ini yang secara semula jadi mereka perlu terus hidup penamatan hendaklah hidup penamatan, termasuk, tanpa had, peruntukan pemilikan, penafian jaminan, tanggung rugi dan had liabiliti.
 14. Penafian Waranti. .Kumpulan Mahir dan pembekal dan pemberi lesennya dengan ini menafikan semua jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, termasuk, tanpa had, waranti kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu dan bukan pelanggaran.Tidak Kumpulan Mahir atau pembekal dan pemberi lesennya, membuat apa-apa jaminan bahawa laman web ini akan bebas ralat atau akses yang dengannya akan berterusan atau tanpa gangguan.Anda memahami bahawa anda memuat turun dari, atau sebaliknya mendapatkan kandungan atau perkhidmatan melalui, laman web mengikut budi bicara anda sendiri dan risiko.
 15. Had Tanggungjawab. Dalam apa keadaan pun Kumpulan Mahir, atau pembekal atau pemberi lesennya, dikenakan berkenaan dengan apa-apa perkara subjek perjanjian ini di bawah mana-mana kontrak, kecuaian, liabiliti ketat atau teori undang-undang atau ekuiti lain untuk: (i) apa-apa ganti rugi khas, bersampingan atau berbangkit;(Ii) kos perolehan bagi produk atau perkhidmatan gantian;(Iii) untuk gangguan penggunaan atau kehilangan atau kerosakan data;atau (iv) apa-apa jumlah yang melebihi bayaran yang dibayar oleh anda kepada Kumpulan Mahir di bawah perjanjian ini dalam tempoh dua belas (12) bulan sebelum kausa tindakan.Kumpulan Mahir tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kegagalan atau kelewatan disebabkan oleh perkara-perkara yang di luar kawalan mereka.yang tersebut di atas tidak terpakai setakat yang dilarang oleh undang-undang.
 16. Perwakilan umum dan jaminan. Anda mewakili dan menjamin bahawa (i) penggunaan Laman Web ini akan mengikut ketat dengan Dasar Privasi Kumpulan Mahir, dengan Perjanjian ini dan semua undang-undang dan peraturan yang berkenaan (termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang undang-undang atau peraturan-peraturan tempatan di negara anda, negeri,bandar atau kawasan kerajaan yang lain, mengenai tingkah laku dalam talian dan kandungan yang boleh diterima, dan termasuk semua undang-undang berkenaan penghantaran data teknikal yang dieksport dari Amerika Syarikat atau negara di mana anda tinggal) dan (ii) penggunaan laman Web ini tidak akan melanggaratau mengkhianati amanat hak harta intelek mana-mana pihak ketiga.
 17. Ganti rugi. Anda bersetuju untuk menanggung rugi dan melindungi Kumpulan Mahir, kontraktor, dan pemberi lesennya, dan pengarah, pegawai, pekerja dan ejen-ejen mereka daripada dan terhadap sebarang dan semua tuntutan dan perbelanjaan, termasuk yuran peguam, yang timbul daripada penggunaan Laman Web ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada pelanggaran Perjanjian ini.
 18. Pelbagai. Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian di antara Kumpulan Mahir dan anda mengenai subjek yang dibincangkan di sini, dan mereka hanya boleh diubah suai oleh pindaan bertulis yang ditandatangani oleh seorang eksekutif yang diberi kuasa oleh Kumpulan Mahir, atau dengan posting oleh Kumpulan Mahir versi yang disemak semula.Kecuali setakat undang-undang berkenaan, jika ada, memperuntukkan selainnya, Perjanjian ini, mana-mana akses atau penggunaan Laman Web ini akan ditadbir oleh undang-undang Washington Square East, tidak termasuk konflik peruntukan undang-undang, dan tempat yang betul untuk sebarang pertikaianyang timbul daripada atau berkaitan dengan mana-mana sama akan dibawa ke mahkamah negeri dan persekutuan yang terletak di New York.Kecuali bagi tuntutan untuk relief injunksi atau ekuiti atau tuntutan mengenai hak-hak harta intelek (yang boleh dibawa dalam mana-mana mahkamah yang berwibawa tanpa posting bon a), apa-apa pertikaian yang timbul di bawah Perjanjian ini akan akhirnya selaras dengan Peraturan Penimbangtaraan Komprehensif) oleh tiga penimbang tara yang dilantik mengikut Kaedah-Kaedah itu.timbang tara itu hendaklah dilakukan di New York, dalam I ndonesian bahasa dan keputusan timbang tara boleh dikuatkuasakan di mana-mana mahkamah.Parti semasa di mana-mana tindakan atau prosiding menguatkuasakan Perjanjian ini berhak untuk kos dan yuran peguam.Jika mana-mana bahagian Perjanjian ini tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, bahagian itu akan ditafsirkan untuk mencerminkan niat asal parti, dan bahagian-bahagian yang lain akan terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya.Penepian oleh salah satu pihak mana-mana terma atau syarat Perjanjian ini atau sebarang kemungkiran, dalam mana-mana satu contoh, tidak akan mengetepikan apa-apa tempoh atau syarat atau mana-mana pelanggaran berikutnya daripadanya.Anda boleh menyerahkan hak di bawah Perjanjian ini kepada mana-mana pihak yang memberi kebenaran kepada, dan bersetuju untuk terikat dengan, terma dan syarat-syarat;Kumpulan Mahir boleh menyerahkan hak di bawah Perjanjian ini tanpa syarat.Perjanjian ini akan mengikat ke atas dan akan dibiasakan bagi manfaat pihak-pihak, pengganti mereka dan penerima serah hak yang dibenarkan.